Forsiden » Nyheter, artikler & kundecaser » Kundecase: Synlighet for Verify Sertifisering

Kundecase: Synlighet for Verify Sertifisering

Om Kunden

Verify Sertifisering AS er et Akkreditert sertifiserings selskap som leverer ledelsessystem sertifisering i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Selskapet har erfarne revisorer med variert bransjeerfaring som gjør at de har gode forståelse for de forskjellige utfordringer som bedrifter står overfor i det daglige arbeidet. Verify har også høyt fokus på kommunikasjon og sosial forståelse for å bidra til åpne og løsnings orientert revisjoner.

Selskapet er lokalisert i Stavanger, Arendal og Oslo.

Utfordringen

Vi ble kontaktet av Verify Sertifisering da de tidligere hadde forsøkt seg innen SEM (Search Engine Marketing / Betalt søk) kampanjer, men mangel på kompetanse og innsikt på hvordan dette effektivt kunne styres mistet Verify overblikket. Dette medførte at kampanjene kjørte uten vedlikehold, sporing eller rutinert optimalisering.

Løsningen og leveranse

Etter en nøye gjennomgang av kampanjene som allerede var på plass rådet vi Verify til å ta stilling til en helt ny kampanjestruktur der annonsekronene ble plassert på de søkeord som virkelig ga mening og avkastning samtidig med at mest mulig av B2C trafikken ble fjernet, slik at deres kjernevirksomhet innenfor B2B ble fremhevet. 

Vi oppdaterte deres hjemmeside med enkle CTA endringer (I etterkant har vi også lansert ny nettside for Verify, se case her) for å lettere generere leads, det ble også satt opp sporing som definerte brukere slik at man kunne måle effekten av kampanjene og de leads som kom inn via disse.

Den ekstra tiden som ble brukt på å isolere og analysere deres kampanjer og konkurrenter på markedet var ekstremt viktig. Verify hadde ikke bare bruk for bedre annonser de hadde også bruk for en 360 graders oppgradering for å hevde seg på markedet og på en så måte konkurrere med deres konkurrenter.

Resultatet

Etter at vi hadde fått gjennomført nødvendige analyser og restrukturering klarte vi å fjerne B2C brukere som de brukte mye penger på og som egentlig ikke var en del av deres kjernevirksomhet. Vi oppdaterte videre hele deres kampanjestyring til et mer tettsittende design som vil fortsette med å levere resultater.

Over en 3 måneders periode økte vi CTR (click-through-rate) på deres kampanjer med 180,8%, og det var nå mulig å spore leads samt rette annonseringen mot den riktige målgruppen (B2B). Nå kunne man definere deres annonseringskostnader og konsentrere seg mot B2B markedet som var klar til å kjøpe deres tjenester.

Kampanjene rullet videre over til det neste kvartal og fortsatte med å generere 42,7% flere leads til bedriften kontra kvartalet før. Vi optimaliserte Verifys kampanjer ved å konsentrere engasjementet etter relevante brukere som var direkte interessert i deres tjenester og optimalisere deretter kampanjene effektivt etter denne målgruppen.

Vi fant fort ut at det ikke var nok med og bare filtrere ut irrelevante søk og implementere sporing for effektgivende handlinger. Vi måtte ta fatt i de historiske tallene som viste hvor stor visningsandel Verify Sertifisering genererte ved sine gamle kampanjer og benytte disse når vi videre virkelig skrudde opp blusset.

Her kunne man se at med god budsjetthåndtering, og implementering av CPA strategier og manuelle optimaliseringer kunne man øke visningsandelen til 63%, og den absolutte toppvisningsandelen til 50%.

Det er helt klart og tydelig at en god og stram struktur virker mot B2B markedet og Verify kan nå nyte et konservativt bud på 9X ROI ved sine nye kampanjer i Google Ads.

Sikring av leveranse

 • Strukturert og stram annonsering
 • Kontroll på negative søkeord
 • Relevant innhold i annonse
 • Ekskludere annonser og søkeord av lav kvalitet og effekt
 • Definering av KPI: CTR – Kvalitetsscore – CPA – Klikkpris
 • Definere en klar åpen kampanjestruktur for å kunne høste relevante treff, og spisse budskap mot disse.
 • Segmentering av relevante søketermer og plassering av disse i relevant produkt kategori eller emner på hjemmeside

Punktvis leveranse

 • Gjennomgang av konkurrenter på markedet (Konkurrentanalyse)
 • Gjennomgang av den daværende kampanjestruktur
 • Ny kampanjestruktur, strategi, og budsjett
 • Nye tekstannonser og copywriting
 • Sporing og rapportering
 • Kontinuerlig optimalisering av PPC kampanjer

Punktvis resultat

 • Økning CTR (click-through-rate) – 185,4%
 • Fjernet 63,6% irrelevante annonsevisninger
 • Økning av visningsandeler på Google søk med 63%
 • Økning av absolutt toppvisninger av annonser med 50% 
 • 9 ganger retur-på-investering
 • Kvartalsvis økning på antall konverteringer på 42,7% 
 • Økning antall konverteringer etter første måned med 126,9%