Forsiden » Nyheter, artikler & kundecaser » Kundecase: Synlighet for JTR Gruppen

Kundecase: Synlighet for JTR Gruppen

Om Kunden

JTR Gruppen har en stabil kundemasse, og utfører daglig oppdrag i hele Rogaland og deler av Agder. JTR har hovedkontor på Nærbø i Hå kommune og avdelinger i Haugesund, Egersund og Flekkefjord. JTR Gruppen omsatte i 2019 for ca 85 MNOK.

Utfordringen

JTR Gruppen hadde ingen erfaring med betalt søk i Google fra tidligere. Det var gjort lite arbeid på SEO (Søkemotoroptimalisering), og Google Analytics måtte settes opp fra bunn av. Slike caser er ikke uvanlige for oss som byrå, men medførte selvsagt en større oppgave da vi hadde minimalt med analytisk data å forholde oss til når vi skulle bygge kampanjer og ikke minst vurdere markedet JTR Gruppen jobber i.

Vi måtte derfor først og fremst gjøre en grundig analyse og ikke minst gjennomføre et grundig forprosjekt slik at vi hadde best mulig utgangspunkt for arbeidet videre

Resultatet

Vi analyserte markedspotensialet og dokumenterte umiddelbare konkurrenter, marked og kostnader som ville inngå i prosjektet for å drive en effektiv markedsføring på Google. Nødvendig sporing via Google Analytics og Google Tag Manager ble satt opp. Målsett og remarketinglister ble opprettet for å avdekke atferdsmønster som ga effekt og ikke minst dokumentere eventuelle flaskehalser i salgstrakten på nettsiden.

Videre ble det bygget opp en stram kampanjestruktur i Google Ads slik at JTR Gruppen ikke bruker unødvendige penger på irrelevante treff som ikke har relevans til deres tjenester.

Leveransen

Rutiner for optimalisering som fokuserte på konverteringsdata ble implementert for å vedlikeholde og øke effekten på JTR Gruppens Google Ads engasjement.

Det ble implementert enkeltstående CTA (Call-to-action) optimaliseringer på nettsiden (https://jtrgruppen.no) for å teste frekvensen for direkte konverteringer via innsendinger av enkelte skjemaer.

Skreddersydd rapportering ble opprettet slik at JTR Gruppen enkelt kan forstå hvordan kampanjene utvikler seg. Gjennom enkle og forståelige rapporter kan de ansatte holde seg oppdatert på deres resultater og ikke minst forstå hvor enkelte markedskampanjer både fysisk og online bør iverksettes.

Fremtiden er digital

Tidligere i 2020 overtok vi forvaltningsansvaret for nettsiden til JTR Gruppen og i prosessen fremover vil vi derfor engasjere oss i et mye større omfang omkring nettsiden. Arbeidet med brukeropplevelsen for besøkende vil være i fokus fremover slik at JTR Gruppens besøkende får oppleve en sømløs reise gjennom nettsiden og derfor inngår i en mer gjennomført salgstrakt.

Vi vil fortsatt ha fokus på å øke markedsandelen til JTR Gruppen ved å arbeide inn nye relevante målgrupper inn i deres kampanjer.

Punktvis leveranse

  • 32,9% flere besøkende til nettsiden
  • 17,7% av trafikken til nettsiden genererer nå effektive handlinger
  • 49,3% absolutte toppvisnininger av annonsene i Google søk
  • Aukar sikret at JTR Gruppen er synlig på 90% av alle mulige visninger for bransjen på Google
  • 23,1% flere direkte konverteringer via Google ads i motsetning til den organiske trafikken

Punktvis resultat

  • 150% økning i konverteringer ved CTA (Call-to-action) optimaliseringer på enkeltstående kategorisider
  • 373 effektgivende handlinger / konverteringer.
  • 47% økning i hastighet på nettsiden etter at Aukar overtok forvaltningsansvaret for jtrgruppen.no