Forsiden » Nyheter, artikler & kundecaser » Kundecase: Slik fikk Norgesferien2020 over 4000+ konverteringer

Kundecase: Slik fikk Norgesferien2020 over 4000+ konverteringer

Om Kunden

Region Stavanger er det offisielle destinasjonsselskapet som jobber for markedsføring av Stavangerregionen. Selskapet som ble etablert i 2004 er non-profit og har for øyeblikket mer enn 200 næringsmedlemmer og 13 medlemskommuner.

Utfordringen

Vi ble kontaktet av Aldente Kommunikasjonsbyrå i Mai 2020 vedrørende Norgesferien2020-kampanjen om vi kunne bistå Region Stavanger med Google Ads, SEO (Søkemotoroptimalisering) og CRO (Konverteringsoptimalisering).

Covid-19 har skapt store utfordringer både for privat og næring. Dette har skapt store begrensninger i forhold til økonomi og store restriksjoner i samfunnet med tanke på reisemønsteret til befolkningen. Dette er også selvsagt noe som har preget turistnæringen i stor skala. Det ble derfor med begrensede ressurser vi skulle nå ut til markedet og det ble det avgjort at vi skulle jobbe på effekt fremfor tradisjonell synlighet og brand awareness. Vi ble hentet inn som en dedikert samarbeidspartner til å håndtere søkemotorannonseringen og søkemotoroptimalisering for kampanjen. Målet var klart, medlemmene i Region Stavanger skulle løftes ut av Covid-19 nedgangen og inn i et forløp der de igjen kunne bistå en nasjonal reiselyst fremfor en internasjonal tilgang av turister.

Oppgaven var å levere et forløp til søkemotorannonsering og søkemotoroptimalisering, med fokus på konverteringer, synlighet og leads (potensielle kunder) fra Google søk til Region Stavanger og deres medlemmer. Kravene var god kontroll på kampanjen i Google Ads mht. søkeord, annonser og gjennomslagskraft på markedet innenfor de budsjettrammer som var tilgjengelig.

En grundig analyse av markedet og effektiv sporing av besøkende skulle gjennomføres, og dette falt midt i blinken for oss med tanke på vår spisskompetanse.

«Vi opplevde Aukar som en ambisiøs samarbeidspartner på synlighet og generering av trafikk ifm Norgeskampanjen2020.» – Region Stavanger

Løsningen og leveranse

Følgende løsning ble levert:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Målsett for konverteringsdata
 • Google Data Studio
 • Sporing av atferd på nettside
 • Oppsett av Google Ads struktur (SKAGs)
 • Grundig rapportering av data fra kampanjen
 • Analyse og dokumentasjon på gjennomført kampanje

Leveranse:

Et stort antall tags ble satt opp via Google Tag Manager for å kunne spore effekt og atferd på trafikken som ble ledet inn til Norgesferien2020. Via Google Analytics gav dette oss muligheten til å dykke dypere inn på hvordan besøkende brukte nettsiden, men også hvilken effekt som ble produsert av de kampanjer som ble lansert.

Målsett for konverteringer og atferd ble satt opp for å kunne dokumentere effekten av trafikken som ble ledet inn til Norgesferien2020. Dette var essensiell data for å kunne målrettet fokusere på konverteringer, og på hvor mange leads som ble levert til Region Stavanger og deres medlemmer.

Vi valgte Google Data Studio som rapporteringsverktøy for å omsette tung data til enkle og forståelige visuelle rapporter. Dette gjorde at kunden fikk dypere innsikt i trafikken som ble omsatt fra Google Ads, og ikke minst forstå denne.

Google Tag Manager og Analytics ble brukt til å spore hvordan de besøkende brukte nettsiden, gjennom dette fikk vi god innsikt om utfordringer de besøkende eventuelt hadde underveis. Videre i prosessen ble det derfor mulig å rapportere om nødvendige tiltak på nettsiden som ville lede til en høyere konverteringsfrekvens (CRO). Når vi leser data i etterkant viser det seg at disse endringene gjorde store utslag på brukervennligheten og bidro til bedre resultat på kampanjen.

En gjennomført og stram kampanjestruktur ble satt opp i Google Ads ved å bruke SKAGs (Single-Keyword-Ad-Group) prinsippet. På denne måten kunne vi kontrollere kampanjer på et dypere nivå, og skreddersy budskap til søkeord og tekstannonser som ga et sterkt handlingsrelatert budskap til målgruppen. Dette sikret flere konverteringer og bedre kontroll på hvordan vi skulle optimalisere kampanjene med fokus på effekt.

Vi valgte å sette opp en grundig rapportering av kampanjeresultatene, dette omfattet alt fra generell innsikt i trafikk, visninger, klikkpriser, CTR (Click through rate) og de totale konverteringene, men også helt ned på hvilke medlemmer som fikk effekt fra kampanjen.

I samarbeid med Aldente Kommunikasjonsbyrå og deres innsikt på selve konseptet kunne vi bidra med konstruktiv dokumentasjon på effekt, atferd, gjennomslagskraft og demografisk data fra de besøkende. Dette bidrar til bedre overblikk for Region Stavanger og deres fremtidige Google Ads engasjementer.

Resultatet:

I disse tider hvor Covid-19 har festet et grep om samfunnet så viser det seg at digitale kampanjer er viktigere enn noen gang. Det å benytte byråer som er hands-on med digitale kampanjer er viktig slik at du får mest mulig igjen for pengene dine. Med effektiv sporing og dedikerte konsulenter vil du få gode resultater ved annonsering på Google.

Norgesferien2020 er et godt eksempel på hvordan en kampanje på Google kan iverksettes og ikke minst vedlikeholdes. Kampanjen resulterte i over 4000 konkrete målfullføringer (Klikk på knapper og lenker m.m.) og ikke minst hadde annonsene over 60% gjennomsnittlige topplasseringer på Google Søk.

Kampanjen har resultert i en god strøm av potensielle kunder til Region Stavangers medlemmer gjennom sommeren og de står bedre rustet til fremtiden.

Vi takker Region Stavanger og Aldente Kommunikasjonsbyrå for tilliten.

Punktvis leveranse

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Målsett for konverteringsdata
 • Google Data Studio
 • Sporing av atferd på nettside
 • Oppsett av Google Ads struktur (SKAGs)
 • Grundig rapportering av data fra kampanjen 
 • Analyse og dokumentasjon på gjennomført kampanje
 • Rådgivning

Punktvis resultat

 • Over 4000 konverteringer
 • 120% økning antall konverteringer etter første måned
 • Google Ads kampanjen sto for over 92% av alle totale konverteringer til nettsiden
 • 65% av den totale trafikenk til nettsiden ble generert fra Google Ads